Welcome To Nepal Gulf

Nepal Gulf

बैदेशिक रोजगारीको लागि विभिन्न पदहरुमा रोजगारको अवसर !

बैदेशिक रोजगारीको लागि विभिन्न पदहरुमा रोजगारको अवसर !!!
Rope क्लिनर पदहरुमा रोजगारको अवसर भएको हुदा इच्छुक व्यक्तिले सम्पर्क गर्नु होला |
थप जानकारीको लागि
Contact : 9808598086 / 970-2894600
Address : Basundhara, Kathmandu
म्यासेज गर्नुहोस वा तपाईको सम्पर्क नम्बर पठाउनुहोस |
Rope Cleaner