Welcome To Nepal Gulf

Nepal Gulf

VACANCY ANNOUNCED VARIOUS POST IN RAK NATIONAL MARKET (Most Urgent Demand For UAE)

VACANCY ANNOUNCED VARIOUS POST IN RAK NATIONAL MARKET (Most Urgent Demand For UAE)
✅Country – UAE🇦🇪
✅Company – RAK National Market LLC
👉Post: Supervisor
✅Qty:10pAX
👉Post: CUSTOMER SREVICE
✅Qty:25PAX
👉Post: COOK
✅Qty: 15PAX.
✅AGE: 21-36 Years.
👉Post: CASHIER & SALES
✅Qty: 50PAX
👉Post: BUTCHER
✅Qty: 10PAX
🛑FINAL INTERVIEW CONFIRM ON 28 MAR 2024 & 30 MARCH 2024
थप जानकारीको लागि
Contact: 980-8598086 / 970-2894600
Address: Basundhara, Kathmandu
म्यासेज गर्नुहोस वा तपाईको सम्पर्क नम्बर पठाउनुहोस |